Je kan je tickets in je account ,zoals je ze ook besteld hebt, terug vinden. Lukt dat niet dan kan je altijd de helpdesk van Paylogic benaderen. https://customerservice.paylogic.com/hc/nl Zij kunnen je altijd het ticket opnieuw sturen!