HUISREGELS (Nederlands)

1. Soft- en harddrugs verboden. Bij constateren dealen in drugs, onmiddellijke overdracht aan de
politie.
2. Minimum leeftijd 18 jaar. Men dient een geldige ID bij zich te dragen.
3. Slag-, steek-, vuurwapens, andere scherpe voorwerpen of voorwerpen (bijv. deodorant) die
gebruikt kunnen worden als wapen zijn verboden. Pepperspray en traangas worden niet getolereerd.
4. Geen voetbal-, plaats- of landsuitingen door middel van kleding (bijv caps).
5. Geen camera’s.
6. Alle aanwijzingen van de organisatie, security of andere personeel dienen te worden opgevolgd.
Weigering kan leiden tot het ontzeggen van de toegang.
7. Garderobe verplicht.
8. Bij toegang tot het evenement gaat bezoeker automatisch akkoord met visitatie.
9. Verbale en non verbale agressie alsmede het kapot maken van goederen wordt niet getolereerd
en kan leiden tot ontzegging van de toegang.
10. Het is ten strengste verboden zich te begeven op plaatsen buiten het afgezette en daarvoor
bestemde feestgebied.
11. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen of letselschade,
veroorzaakt door eigen onverantwoordelijkheid van bezoeker voor, tijdens of na het evenement.
12. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen in zaken
als diefstal of verlies.
13. Bijeenkomsten die een ongemakkelijk of zelfs dreigende weerslag hebben voor het publiek,
worden niet getolereerd.
14. Bij het verlaten van het evenement dient de bezoeker de kortst route naar zijn vervoermiddel te
nemen.
15. Het meebrengen en consumeren van eigen drank of voedsel naar/ tijdens het evenement is niet
toegestaan.
16. Het is verboden om nooduitgangen te openen of te blokkeren zonder duidelijke oorzaak.
17. Bij toegang tot het evenement gaat bezoeker automatisch akkoord met video- en audio-opnames
waarin men zich als publiek begeeft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
18. Bij het oneens zijn met of niet naleven van genoemde regels kan bezoeker de toegang worden
geweigerd of eruit gezet worden.
19. Ingenomen goederen worden niet geretourneerd!
20. Roken binnen niet toegestaan. Er is een rokersruimte aanwezig.